Skip links

Emtiaz Basiss

Team Shaare Zedek
2024 TCS NYC Marathon

אני כל כך מתרגש להודיע שאני ארוץ במרתון TCS NYC ב-3 בנובמבר 2024 לתמיכה במרכז הרפואי שערי צדק בירושלים.

מרכז הרפואי שערי צדק מטפל ביותר מ-1.2 מיליון אנשים בשנה, כולל יותר מ-100,000 ילדים! המרכז מוליד יותר מ-22,000 תינוקות בשנה, מספר הגדול פי שלושה ממספר הלידות ברוב הבתי חולים. כיחידה לטיפול ראשוני ברמה 1, שערי צדק משמש כמרכז הטראומה והחירום הפעיל ביותר בירושלים, כולל קבלת רוב הנפגעים בפיגועי הטרור בעיר.

צוות מרכז הרפואי שערי צדק פועל 24/7 כדי להציל ולטפל בכל הפצועים במלחמה בחמלה, רחמים וטיפול רפואי מעולה. מרכז הרפואי שערי צדק בירושלים טיפל ביותר מ-700 חיילים עם פציעות גופניות ומעל 400 אנשים טופלו ביחידת החירום הנפשית שלנו. אנחנו מטפלים בחיילים שפונו ישירות מהדרום. החולים מגיעים במסוק למגרש הספורט הסמוך ומועברים מיד ליחידת הטראומה שלנו. רבים מהחולים האלה מגיעים במצב קשה ויש מקרים רבים שבהם המסירות והניסיון של צוותנו היו חיוניים להצלת חיים, גפיים וראייה. יש תחושת מסירות מדהימה בטיפול בחולים אלה וכולנו יכולים להרגיש גאווה רבה במקום של שערי צדק במאמץ המלחמתי. תרומות בכל סכום מוערכות. גם אם אינך יכול לתרום, עדיין תוכל לעזור על ידי העברת הקישור הזה לחבר, שיתוף

Emtiaz Basiss
Emtiaz Basiss

אני כל כך מתרגש להודיע שאני ארוץ במרתון TCS NYC ב-3 בנובמבר 2024 לתמיכה במרכז הרפואי שערי צדק בירושלים.

מרכז הרפואי שערי צדק מטפל ביותר מ-1.2 מיליון אנשים בשנה, כולל יותר מ-100,000 ילדים! המרכז מוליד יותר מ-22,000 תינוקות בשנה, מספר הגדול פי שלושה ממספר הלידות ברוב הבתי חולים. כיחידה לטיפול ראשוני ברמה 1, שערי צדק משמש כמרכז הטראומה והחירום הפעיל ביותר בירושלים, כולל קבלת רוב הנפגעים בפיגועי הטרור בעיר.

צוות מרכז הרפואי שערי צדק פועל 24/7 כדי להציל ולטפל בכל הפצועים במלחמה בחמלה, רחמים וטיפול רפואי מעולה. מרכז הרפואי שערי צדק בירושלים טיפל ביותר מ-700 חיילים עם פציעות גופניות ומעל 400 אנשים טופלו ביחידת החירום הנפשית שלנו. אנחנו מטפלים בחיילים שפונו ישירות מהדרום. החולים מגיעים במסוק למגרש הספורט הסמוך ומועברים מיד ליחידת הטראומה שלנו. רבים מהחולים האלה מגיעים במצב קשה ויש מקרים רבים שבהם המסירות והניסיון של צוותנו היו חיוניים להצלת חיים, גפיים וראייה. יש תחושת מסירות מדהימה בטיפול בחולים אלה וכולנו יכולים להרגיש גאווה רבה במקום של שערי צדק במאמץ המלחמתי. תרומות בכל סכום מוערכות. גם אם אינך יכול לתרום, עדיין תוכל לעזור על ידי העברת הקישור הזה לחבר, שיתוף

David Samuels

Amount Donated
$180.00

Amiel Samuels

Amount Donated
$36.00

Rick Lupert

Amount Donated
$1.00


$217 of $3,600 raised
$
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.

Billing Details

Donation Total: $360.00